Termékpalettánk
Keresés

BILT VÍZLÁGYÍTÓ

Bővebb információért kattintson ide!

         BILT VÍZLÁGYÍTÓ

Partner oldalaink
http://www.2gokft.com/
2 GO Kft - kávéautomata alkatrészek
Hírlevél

Ügyfélszolgálat

Tel:
06-20/519-7942

e-mail:
boncaffe@invitel.hu

RSS
Utoljára megtekintve

Általános szerződési feltételek

 

Általános szerződési feltételek

 

Áruház üzemeltető adatai:

Cégnév: bonCaffé noir Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye:   7400 Kaposvár, Vasvári P. u. 1.

Cégjegyzékszáma:  14-09-315589

Adószáma:  14560947-2-14

Bankszámlaszám:

Kereskedelmi és Hitelbank Rt. 10403909-50505557-54551006

 

Termékcsere:

A termék átvétele után hívja fel ügyfélszolgálatunkat és közölje, hogy mi a probléma!

A termékcsere szolgáltatás a termék átvétele után, csak 3 napig lehetséges. Számlával lehetséges csak a csere.

Vásárlástól való elállás joga:

Az áru kézhezvételétől számított 14 napon belül az érvényben lévő törvényi rendelkezések szerint a vásárlónak lehetősége nyílik a megvásárolt áru visszaküldésére. A visszaküldésnél felmerülő költségeket a vásárló köteles megfizetni. Az elállás jogát csak nem romlandó, illetve természeténél fogva visszaszolgáltatható áruk esetében gyakorolhatja a vásárló, és csak abban az esetben, ha az árut sértetlenül juttatja vissza.  Nem áll módunkban azonban olyan terméket visszavenni, ill. kicserélni, ami a nem rendeltetésszerű használat következtében meghibásodik.

Vásárlók jogai minőségi kifogás esetén

A megvásárolt termékek meghibásodása vagy a velük kapcsolatos minőségi kifogások esetén az európai uniós fogyasztóvédelmi előírások értelmében a vásárlókat valamennyi tagállamban minimálisan biztosított szavatossági jog, illetve a nemzeti jogszabályok által meghatározott jótállás illeti meg.

Szavatosságnál és jótállásnál ugyanazokat az igényeket lehet érvényesíteni (javítás, csere, árleszállítás, elállás a szerződéstől), az eltérés abban van, hogy az eladó mennyi ideig köteles helytállni, illetve kit terhel a bizonyítási kötelezettség. Amennyiben nincs a termékre jótállás vagy az már eltelt, szavatossági jogokat lehet érvényesíteni.

Szavatosság

A szavatosság az áru, szolgáltatás rendeltetésszerű használatáért meghatározott ideig való helytállás. Szavatosság esetén az eladó azért vállal felelősséget, hogy az eladáskor hibátlan terméket adott át a vevőnek, tehát nincs olyan rejtett hibája, amely csak később fog kiderülni.

A fogyasztó a termék meghibásodása esetén - meghatározott feltételek mellett - élhet szavatossági jogaival, amennyiben a termékre vonatkozóan nincs sem önkéntes, sem kötelező jótállás, vagy a jótállási idő már lejárt.

A szavatossági igény vásárlói benyújtásának határideje az EU valamennyi tagállamában két év. Ha a termék használhatóságának legkisebb időtartamát hatósági előírás, vagy kötelező műszaki előírás határozza meg (kötelező alkalmassági idő), és ez rövidebb, az igény érvényesítésére ez a határidő irányadó.

Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A szavatossági jog érvényesíthetőségének határideje a terméknek, vagy jelentősebb részének kicserélése (kijavítása) esetén, a kicserélt (kijavított) termékre (vagy annak részére), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

Ha a jogosult igényét menthető okból nem tudja érvényesíteni, különösen, ha a hiba jellegénél, vagy a dolog természeténél fogva két éven belül nem volt felismerhető, a szavatossági jogok érvényesítésének határideje a teljesítés időpontjától számított három év.

A vásárlástól számított első hat hónapban a fogyasztót nem terheli bizonyítási kötelezettség. Ebben az időszakban minden költség a kereskedőt terheli. Az első hat hónap és a két év lejárta közötti időben azonban a fogyasztónak kell bizonyítania, hogy a termék már a vásárláskor hibás volt.

Az első hat hónapban a fogyasztó négyféle jogorvoslat közül választhat: javítás, csere (a magyar jogszabályok elsősorban e kettőt jelölik meg lehetséges vásárlói igényként), árleszállítás vagy elállás.

Ha az áru köztudomásúan csökkent értékű, vagy a vásárló az előzetesen igazolhatóan közölt minőségi hiba ismeretében az árut tényleges értékének megfelelően, csökkentett áron vásárolta meg, a csökkent értéket eredményező, illetve az ismert minőségi hiba miatt az eladó szavatossági felelősséggel nem tartozik.

Jótállás

Az európai uniós előírások szerint a jótállás - amelyet a fogyasztók inkább garanciaként ismernek - nem kötelező, azonban a tagállamok ettől eltérhetnek. Ennek megfelelően Magyarország a kötelező jótállás mellett döntött, amelyet a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletben meghatározott tartós fogyasztási cikkekre kell biztosítaniuk az eladóknak

.A jótállás azt jelenti, hogy a kereskedő, gyártó garantálja, hogy egy bizonyos időtartamon belül a termék kifogástalanul fog működni. Ez tehát szigorúbb felelősség a szavatossághoz képest, mert a hibás teljesítésből eredő jogvita esetén a gyártónak, illetve a forgalmazónak kell bizonyítania, hogy hibátlan árut adott át és a hiba a fogyasztó rendeltetésellenes használata miatt keletkezett. Nagyon fontos, hogy nem magának a hibának, hanem a hiba okának kell a vásárlás előtt keletkeznie.

A kötelező jótállási idő egy év, a kereskedők azonban önként ennél többet is vállalhatnak. Fontos megjegyezni, hogy a jótállás nem lép a minimálisan két évig érvényes szavatosság helyébe.

Az eladó által önként vállalt, a kötelező jogszabály által nem említett termékekre vonatkozó, vagy  a kötelező minimális jótállási időnél hosszabb időtartamra kiterjedő jótállás szerződés keretében valósul meg. A piaci verseny eredményeként a kereskedelemben egyre gyakoribb, hogy a nem tartós használatra rendelt termékekre az értékesítő önként jótállást vállal, annak érdekében, hogy bizonyítsa a termék kiváló minőségét.

A fogyasztó a hiba felfedezése után, a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül köteles kifogását az eladóval, vagy a szolgáltatás nyújtójával közölni. Fontos tudni, hogy mind a jótállás, mind a szavatosság esetén a fogyasztót ugyanazok a jogok illetik meg: azaz kijavítás, kicserélés, árleszállítás, elállás.

Ha a jótállás alá tartozó termék a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított 3 munkanapon belül meghibásodott, az üzlet köteles a fogyasztó kérésére a terméket kicserélni, ha a meghibásodás olyan mértékű, hogy akadályozza az áru rendeltetésszerű használhatóságát.

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (NFH) és a területi felügyelőségek feladata a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos hatósági feladatok ellátása, a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos jogszabályok betartatása és a jogsértőkkel szembeni eljárás. A hazai szabályozással kapcsolatban, illetve magyarországi kereskedővel való jogvita esetén az NFH-tól kérhető tájékoztatás, illetve segítségnyújtás.

Kosár
Az Ön kosara üres.
Bejelentkezés

 

Kávégép alkatrész
Top 5 termék